Cloud Security Architect

Remote / Praha - Nusle /
Remote/Onsite
Lokace: Praha - Nusle
Jazyk: ČJ

Level: senior, expert
Forma spolupráce: IČO
Nástup: asap
Alokace: full-time
Délka spolupráce: dlouhodobá

Činnosti:

  • Budete zodpovědný za návrh, realizaci, oponenturu Azure cloud bezpečnostních principů, solution architekturu bezpečnostních nástrojů, vyhodnocování bezpečnostních rizik nových služeb a návrh opatření k zabezpečení našich Cloud služeb.
  • Očekáváme hands-on zkušenost, schopnost vyhrnout si rukávy při realizaci navržených řešení, znalosti principů Cloud do úrovně, kdy nám pomůžete se strategickými rozhodnutími na naší cestě digitálním prostorem.
  • Zkušenost s provozem corporate bezpečnostních nástrojů je pro nás klíčová - Defender, Prisma a další.
  • Role je vhodná pro samostatného člověka schopného pracovat v komplexním korporátním prostředí, nebojí se reportovat, eskalovat a hledat řešení.
  • Úroveň seniority: senior/expert

Znalosti/zkušenosti:

  • Microsoft Azure se zaměřením na AKS a další podpůrnou infrastrukturu (sítě, backup, dohled, SIEM), podpora vývoje aplikací, DevOps principy.
  • Úkolem security architekta bude do návrhu technického řešení vnášet pohled bezpečnosti a společně s technologickými architekty Azure prostředí navrhnout a dohlížet na implementaci.