SRE (DevOps) Engineer

Remote / Praha - Stodůlky /
Hybrid
Lokace: Praha, Stodůlky
Jazyk: ČJ

Level: senior
Forma spolupráce: IČO
Nástup: asap
Alokace: full-time, HO 3x
Délka spolupráce: dlouhodobá

  • Do Operations CoE a našich tribů hledáme 2 seniorní DevOps (SRE) engineers. 

Požadavky:

  • Ochota držet pohotovosti (1 celý týden za 3 nebo 4 týdny)
  • Alespoň 3+ let zkušeností s DevOps, výhodou je znalost bankovního prostředí/projektů
  • Největším požadavkem je seniorní znalost Linuxu, Kubernetes (instalace, konfigurace) a Docker / CRI-O včetně monitoringu kontejnerů jako je Grafana nebo Prometheus
  • Znalost problematiky sítí, nástrojů na orchestraci (Ansible/Teraform/UrbanCode/ArgoCD výhodou)
  • Znalost CI/CD pipeline, nějakým ze skriptovacích jazyků jako Python, Bash, Perl