IT Architect

Praha /
Remote/Onsite
Lokace: Praha
Jazyk: ČJ

Level: senior
Forma spolupráce: IČO
Nástup: asap
Alokace: full-time
Délka spolupráce: dlouhodobá

Pro našeho klienta v bankovním sektoru hledáme seniorního Architekta.

Požadavky:

  • Java
  • CI/CD (GitHub Actions, ArgoCD)
  • gRPC, Protobuf
  • Red Hat Open Shift
  • Docker
  • Istio Service Mesh
  • Redis