Cloud Solution/Enterprise Architect

Remote / Praha - Nusle /
Remote/Onsite
Lokace: Praha - Nusle
Jazyk: ČJ

Level: senior, expert
Forma spolupráce: IČO
Nástup: asap
Alokace: full-time
Délka spolupráce: dlouhodobá

Činnosti:

  • CSA je pro nás klíčovou rolí, která pomáhá naším interním zákazníkům do Cloud. Díky CSA navrhujeme konkrétní implementační kroky plynoucí z návrhu a požadavku Enterprise Architektury a cílových benefitů pro koncového zákazníka.
  • CSA má na starosti vytvoření konkrétního designu modernizované aplikace, pomoct vývojovému teamu s načerpáním schopností a znalostí, zajistit splnění všech technických vstupů pro zahájení implementace, dohled nad implementací a ověření, že je řešení v souladu se zadáním.
  • CSA řeší zákazníkovi nedostatek znalostí cílového Cloud prostředí, pomáhá mu překonat bariéry a zanechává za sebou team připravený na nástrahy provozu.
  • CSA musí znát Azure Cloud tzv. hands-on, musí být schopný spolupracovat na vývoji prototypu do úrovně technické diskuse nad jednotlivými komponentami řešení. Je samostatný, schopný práce bez mikromanagementu, orientuje se v komplexním korporátním prostředí.
  • Úroveň seniority: Senior/Expert.

Znalosti/zkušenosti:

  • Microsoft Azure se zaměřením na spolupráci s vývojovým týmem s uplatněním AKS, platformních databázových služeb a moderního způsobu vývoje aplikací v prostředí Microsoft Cloud platformy.