Java developer

Remote / Brno /
Remote / Brno
Lokace: Brno
Jazyk: ČJ

Level: senior / medior+
Forma spolupráce: IČO
Nástup: 1. 8.
Alokace: full-time
Délka spolupráce: 1 rok

Projekt:

 • Projekt pro státní správu - Jedná se o informační systém pro správu různých agend, registrů a procesů v oblasti public 

Základní požadavky, verze Javy, další technologie:

 • Java SE (Java 11 a výše) – 11 je minimální, se kterou je možné se setkat při migraci, celý projekt běží na novější Java
 • Relační DB, SQL (MS SQL)
 • Zkušenosti s REST WS jako klient, tak i server (poskytovatel) služeb
 • Zkušenosti s knihovnami Spring Web

Náplň práce, cíl projektu, základní popis projektu:

 • Vývoj integračních funkcionalit pro DMS systému
 • Převedení (upgrade) integrací stávajícího systému DMS a implementace nových funkčností
 • Načítání a odesílání dat z externích systémů zejména EU
 • Zpracování dat sbíraných od externích subjektů
 • Poskytování integračního rozhraní (WS) třetím stranám
 • Integrace s dalšími systémy zákazníka jako např. MS Exchange, webový portál apod.